Akt oskarżenia w sprawie lichwy

 

Prokuratura  Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu  Rejonowego w Sosnowcu akt oskarżenia przeciwko  kobiecie i mężczyźnie oskarżonym o karalną lichwę.  Kobieta oskarżona została o 13 przestępstw  popełnionych na szkodę 6 osób.  Mężczyzna  oskarżony został o jeden czyn.

 

Jak ustalono w śledztwie oskarżona 38 - letnia mieszkanka Gliwic zajmowała się udzielaniem pożyczek  osobom fizycznym, które znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej. Były to osoby mieszkające na terenie całego kraju. Wyzyskując  ich  trudną sytuację: grożące postępowania egzekucyjne, utratę możliwości zaspokojenia podstawowych życiowych, oskarżona, w okresie od 2012 roku do 2015 roku,  zawierała umowy pożyczki, które nakładały obowiązek ich spłaty  na niewspółmiernie niekorzystnych warunkach. Zabezpieczeniem spłaty pożyczek były wystawiane przez osoby pożyczające weksle. Spłata pożyczek polegała na  konieczności  dokonania wykupu  kolejnych weksli, we wcześniej określonych terminach. W przypadku niedotrzymania terminu wykupu weksli, pokrzywdzony zobowiązany był do spłaty kwoty odpowiadająca wartości nominalnej wystawionych weksli. Przykładowo jeden z pokrzywdzonych,  który pożyczył 150 tys. złotych,  zobowiązany został do zwrotu kwoty 240 tys. złotych w terminie roku. Opóźnienie jednak w spłacie pożyczki /wykupie weksli powodowało iż musiał już spłacić kwotę 426 tys. złotych. Faktyczne oprocentowanie wynosiło więc w tym przypadku 184 % w skali roku. W wielu przypadkachpożyczkobiorcy przenosili na oskarżoną własność nieruchomości, lub też ustanawiali na  nieruchomościach hipoteki, tytułem dalszego zabezpieczenia spłaty zawieranych umów. Brak spłaty pożyczek w terminach spowodował w ostateczności utratę tych nieruchomości.

 

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu.Wobec nich stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego. Na poczet przyszłych kar  prokurator dokonał zajęcia mienia o wartości prawie 3 mln 500 tys. złotych.

 

           Równocześnie w tej samej sprawie prokurator, podejmując działania pozakarne,skierował dwa pozwy o ustalenie nieważności umów przenoszących własność nieruchomości na rzecz oskarżonej. Postępowania w tym zakresie pozostają w toku.

 

                                                    

 

 

 

                                         Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                       Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.