Akt oskarżenia w sprawie niegospodarności w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia w sprawie niegospodarności w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A., a także w spółkach zależnych - w tym Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Dystrybucja sp. z o.o. Aktem oskarżenia objęto 18 osób. Wśród osób oskarżonych jest były Prezes i Viceprezes GPW S.A., były Prezes i Viceprezes GPW Dystrybucja Sp. z o.o., członek zarządu jednego z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz przedsiębiorcy.
Wymienionych oskarżono o popełnienie łącznie 37 przestępstw, w tym niegospodarności, oszustw, prania brudnych pieniędzy, poświadczania nieprawdy w dokumentach, przyjmowania korzyści majątkowych, udzielania pomocnictwa do niegospodarności, posługiwania się sfałszowanym wekslem.

Śledztwo prowadzone w tej sprawie dotyczyło nieprawidłowości w Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółkach zależnych. Zarzuty przedstawione członkom zarządu tych spółek związane są z podejmowanymi przez nich nieprawidłowymi i nieekonomicznymi decyzjami na podstawie których dochodziło do angażowania pieniędzy spółki GPW S.A. Ustalenia śledztwa wskazują, iż na skutek tych decyzji doszło do wyrządzenia szkody w latach 2011-2013 w majątku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w kwocie ponad 35 mln złotych, a w majątku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Dystrybucja sp. z o.o. w kwocie ponad 82 mln. zł. Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, iż pieniądze spółek samorządowych angażowane były, poprzez między innymi zakup obligacji, certyfikatów Funduszu Inwestycyjnych Zamkniętych, bez szczegółowej analizy sytuacji finansowej kontrahenta, bez analizy ryzyka inwestycji oraz bez stosownego zabezpieczenia zwrotu wierzytelności w szereg inwestycji.

Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynów. Składali wyjaśnienia.

Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczenia majątku oskarżonych o wartości ponad 14 milionów złotych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Czyn zarzucony oskarżonemu, związany z kierowaniem przez niego popełnieniem przestępstwa przez inną osobę, a polegającego na sfałszowaniu weksla, stanowi zbrodnię i zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 5.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

               Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.