Akt oskarżenia w sprawie byłej Komornik oskarżonej o przestępstwo urzędnicze

 

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w  Będzinie akt oskarżenia przeciwko byłej Komornik oskarżonej o przekroczenie uprawnień przy  wykonywaniu czynności komorniczych i działanie na szkodę interesu prywatnego stron i innych uczestników postępowania jak również Skarbu Państwa.

 

Jak wynika z ustaleń śledztwa  Komornik, w okresie od 6 maja 2016 roku do 8 stycznia 2018 roku, wbrew przepisom ustawy,  nie podjęła czynności, na które żądała zaliczek, nie rozliczyła ich w terminie wynikającym z przepisów i nie zwróciła niewykorzystanej części. Chodzi o  łączną kwotę 226.000 złotych wpłaconą przez wierzycieli jako zaliczki na koszty prowadzonych czynności egzekucyjnych. Kwota ta nieprawidłowa została przeznaczona przez Komornika na inne  nieuprawnione cele: należności biegłych, koszty ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, należności osób powołanych  do udziału w czynnościach, koszty doręczania środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym, koszty doręczenia korespondencji, koszty działania komornika. Łącznie w śledztwie ustalono 561 pokrzywdzonych. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane po przeprowadzonej wizytacji przez Radę Izby Komorniczej, która ujawniła nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej  prowadzonej przez oskarżoną Kancelarii.

 

Przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu.  W śledztwie podejrzana podała między innymi, iż prowadzona przez nią Kancelaria Komornicza była mało dochodowa, a kiedy nie miała pieniędzy na opłacenie rachunków regulowała je środkami wpłaconymi jako zaliczki.

 

Wobec podejrzanej nie stosowano środka zapobiegawczego. W chwili przedstawienia zarzutów wymieniona nie wykonywała obowiązków Komornika.

 

 Oskarżonej grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

 

 

 

 

 

Zespół Prasowy Prokuratury Okręgowej

 

w Katowicach

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.