Akt oskarżenia w sprawie korupcji w Elektrociepłowni Katowice

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 22 osobom, które odpowiedzą za przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Aktem oskarżenia objęto byłą pracownicę Elektrociepłowni Katowice, a następnie Zakładu Wytwarzania Katowice. Oskarżona kobieta odpowie za przyjęcie 85 łapówek w łącznej kwocie 700.000 złotych. Aktem oskarżenia objęto także 21 przedsiębiorców, którym zarzucono wręczanie korzyści majątkowych.

Jak ustalano w śledztwie oskarżona zatrudniona była w Elektrociepłowni Katowice, a następnie w Zakładzie Wytwarzania Katowice, na stanowisku związanym z nadzorem nad prowadzonymi remontami i inwestycjami. W ramach swoich obowiązków decydowała o tym jakie prace remontowe należy wykonać na terenie Elektrociepłowni, jak również jaki ma być ich zakres. Dowody wskazują, iż kobieta w związku z zajmowanym stanowiskiem i sprawowanym nadzorem nad pracami remontowo – budowlanymi przyjmowała, w okresie od 2008 – 2014 roku, korzyści majątkowe od przedsiębiorców z terenu głównie województwa śląskiego. Przedsiębiorcy wręczali jej korzyści majątkowe, chcąc aby odebrała prace bez usterek oraz w terminie określonym w umowie. Za przekroczenie terminu groziły kary umowne. Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa, po przyjęciu łapówki oskarżona nie sprawowała dokładnego nadzoru, odbierała prace bez stwierdzenia usterek i w niektórych przypadkach zgadzała się na nieformalne prowadzenie robót po terminie wynikającym z umowy. Przedsiębiorcy wręczając łapówki liczyli na kolejne zlecenia. Oskarżonej zarzucono popełnienie 85 przestępstw polegających na przyjęciu łapówki. Kwoty łapówek które wręczali przedsiębiorcy wynosiły od 100 złotych do 74.500 złotych. Łączna kwota przyjętych korzyści majątkowych wynikająca z zarzutów przedstawionych kobiecie wynosi 700.000 złotych.

Większość oskarżonych osób, w śledztwie przyznała się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i składała wyjaśnienia. Oskarżona kobieta ostatecznie nie odniosła się do treści stawianych jej zarzutów. Wobec 17 osób prokurator skierował do Sądu wnioski o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie kar pozbawienia wolności z warunkowym zawiedzeniem ich wykonania.

Prokurator w sprawie dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonej, poprzez zajęcie pieniędzy w kocie 500.000 złotych oraz poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie 300.000 złotych na należącej do niej nieruchomości gruntowej. 

Przestępstwo polegające na przyjęciu korzyści majątkowej lub wręczeniu korzyści majątkowej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat. 8.
   

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.