Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw gospodarczych.

14 stycznia 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia  przeciwko  członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od października 2012 roku do grudnia 2018 roku  popełniła szereg przestępstw, w tym przestępstw gospodarczych, przestępstw korupcyjnych; wyłudzeń kredytów, wyłudzeń dotacji z budżetu państwa i funduszy unijnych i innych oszustw jak również wprowadzania do obrotu finansowego środków pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw w kwocie nie mniejszej niż 347.000,00 złotych.

Aktem oskarżenia objęto 5 osób. Oskarżeni odpowiedzą za przestępstwa: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, powoływania się na wpływy, oszustwa, prania brudnych pieniędzy, działania na szkodę wierzycieli, poświadczania nieprawdy w dokumentach, przedkładania nieprawdziwych dokumentów w celu uzyskania kredytów, działania na szkodę spółki. 

Aktem oskarżenia objęto Lecha B., któremu zarzucono między innymi kierowanie w okresie od października 2012 roku do grudnia 2018 roku tą zorganizowaną grupą przestępczą. Łącznie oskarżono go o popełnienie 16 przestępstw. Między innymi przedstawione mu zostały zarzuty płatnej protekcji, dotyczące podejmowania się przez niego pośrednictwa w załatwianiu różnych spraw, poprzez powoływanie się na wpływy między innymi w instytucjach i organach państwowych. Zarzucono mu także wyłudzenie na szkodę osoby fizycznej kwoty 715.000 złotych. Jak wynika z ustaleń śledztwa pokrzywdzony, został wprowadzony w błąd przez członka grupy przestępczej, co do zamiaru wywiązania się z umowy powierniczej i podjętych zobowiązań zmierzających do uzyskania dla pokrzywdzonego kredytu. Pokrzywdzony dokonał wpłaty pieniędzy na rzekomy rachunek powierniczy, co było niezbędne dla uzyskania kredytu na zakup nieruchomości. Ostatecznie kredyt nie został przyznany, natomiast, jak wynika z dotychczas uzyskanych dowodów, tzw. ,,rachunek powierniczy’’, w rzeczywistości był rachunkiem jednego z podejrzanych. który odmówił zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Ustalenia śledztwa wskazują, iż w skład grupy przestępczej wchodził między innymi Jarosław M., który odpowie przed Sądem za 4 przestępstwa, w tym udział za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty, które usłyszał dotyczą także 2 oszustw w łącznej kwocie ok. 2.000.000 złotych, popełnionych na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Ustalenia śledztwa wskazują, iż członkowie grupy wprowadzili w błąd pracowników tej instytucji, a następnie wykorzystali uzyskane dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

Zgromadzone dowody wskazują, iż w skład grupy przestępczej wchodził także Marcin M., który odpowie za popełnienie 4 przestępstw: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działania na szkodę wierzycieli, poświadczania nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy.

Oskarżeni zasadniczo nie przyznali się w śledztwie do stawianych im zarzutów, składali wyjaśnienia. W chwili kierowania aktu oskarżenia wobec 3 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej
w Katowicach

Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.