Akt oskarżenia w sprawie między innymi oszustw przy zawieraniu umów na wykup domeny internetowej

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko  Rudolfowi B., Radosławowi J. oraz Arturowi B. oskarżonym o wyłudzenie łącznie kwoty ponad 3.600.000 złotych i usiłowanie wyłudzenia ponad 3.000.000 złotych na szkodę 5.706 przedsiębiorców z terenu całego kraju. Oskarżeni odpowiedzą za dwa przestępstwa: oszustwa przy zawieraniu umów na wykup domeny internetowej oraz oszustwa na szkodę podmiotów gospodarczych z tytułu pobieranych opłat za wpis do prywatnych rejestrów.

Jak ustalono oskarżeni utworzyli i zarządzali trzema firmami. Przedmiotem działalności firm było oferowanie w drodze marketingu usług internetowych skierowanych do przedsiębiorców z całego kraju. Telemarketerzy zatrudnieni w firmach oferowali przedsiębiorcom rejestrację domeny w nazwie nawiązującej do działalności przedsiębiorcy. Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, iż podstępem doprowadzano do zawarcia niekorzystnych umów z tytułu rezerwacji domeny internetowej z przedsiębiorcami. Ustalenia śledztwa wskazują, iż na polecenie oskarżonych, telemarketerzy przekazywali rozmówcy telefonicznie nieprawdę, iż inny przedsiębiorca z tej samej branży zgłosił chęć zakupienia nazwy domeny internetowej. Rozmowy jakie przeprowadzali telemarketerzy ukierunkowane były na wywołanie u rozmówcy stanu zagrożenia, podjęciem w stosunku do niego działalności konkurencyjnej i wymuszeniem natychmiastowej decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy. Zgodnie z treścią umowy przedsiębiorcy mieli płacić wynagrodzenie pomimo, iż firmy świadczące te usługi nie miały obowiązku utrzymywania stworzonej nazwy domeny, która stawała się domeną ogólnodostępną. Zawierane umowy były umowami o charakterze odnawialnym. Ustalenia śledztwa wskazują także, iż celowo jedynie część rozmowy prowadzonej pomiędzy telemarketerem a przedsiębiorcą obejmująca odczytanie warunków umowy i wyrażenie zgody na jej zawarcie była nagrywana. Nagranie to było następnie wykorzystywane przez firmy windykacyjne, którym sprzedawano wierzytelność. Nagrania przedkładano w postępowaniach cywilnych prowadzanych  przed Sądami  jako dowód zawarcia umowy. Uzyskiwano nakazy zapłaty, które stanowiły tytuły wykonawcze dla prowadzonych postępowań egzekucyjnych. W tym wątku ustalono 3208 pokrzywdzonych przedsiębiorców z terenu całego kraju.

Oskarżeni odpowiedzą także za wprowadzenie w błąd, w okresie 2010 – 2012 kolejnych pokrzywdzonych, co do konieczności wniesienia opłaty w wysokości od 425 – 475 złotych, z tytułu wpisu do prywatnych rejestrów i doprowadzenie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zgromadzone w sprawie dowody wskazują, iż oskarżeni wysyłali pisma do przedstawicieli osób prawnych, wprowadzając ich w błąd co do obowiązku ponoszenia opłaty z tytułu wpisu do prywatnych rejestrów o nazwie zbliżonej do rejestrów urzędowych. Łączna liczna pokrzywdzonych działaniem oskarżonych wyniosła 2498 podmiotów prawnych.

Oskarżeni nie przyznali się w śledztwie do zarzucanych im czynów, składali wyjaśnienia. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 15.

W toku prowadzonego śledztwa w tej sprawie zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy w prawie 600 tomach akt sprawy. Przesłuchano ponad 7.000 osób. Sporządzony natomiast akt oskarżenia w tej sprawie liczy prawie 1500 stron.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.