Akt oskarżenia przeciwko Józefowi J. i Katarzynie L.

  • Drukuj

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko Józefowi J. i Katarzynie L. Oskarżeni odpowiedzą za popełnienie 4 przestępstw oszustwa, w związku z doprowadzeniem pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 600.000,00 złotych. Zarzuty mają związek z umowami związanymi z obrotem wierzytelnościami.

W toku śledztwa ustalono, że prowadząca działalność gospodarczą, w zakresie dystrybucji sprzętu elektronicznego dla biznesu, pokrzywdzona w związku z brakiem możliwości odzyskania swych wierzytelności, zawarła w 2014 roku ze spółką zarządzaną przez oskarżonych m.in. umowę cesji powierniczej. Wbrew postanowieniom umowy przedstawiciele spółki zażądali od pokrzywdzonej wypłaty zaliczki w kwocie 94.000 złotych na poczet przyszłego wynagrodzenia. Pieniądze miały być zwrócone w przypadku braku skutecznego dochodzenia roszczeń. Spółka nie podjęła jednak żadnych realnych działań w celu wywiązania się z zawartej umowy i nie zwróciła pokrzywdzonej otrzymanej zaliczki. Jak ustalono oskarżeni wprowadzili także pokrzywdzoną w błąd co do faktycznego celu i zasadności dokonania przelewów na kwotę 56.000 złotych.

Nadto ustalono, iż w kwietniu 2015 roku pokrzywdzona zawarła ze wskazaną spółką dwie umowy cesji wierzytelności. Pomimo postanowień umowy nie zostały uregulowane należności z tytułu cesji. Jak wynika z przeprowadzonych dowodów już w chwili zawarcia umowy cesji spółka zarządzana przez oskarżonych nie była w stanie uregulować należności. Pokrzywdzona została wprowadzona przez Józefa J. i Katarzynę L., w błąd co do zamiaru i realnej możliwości wywiązania się z umowy i doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 454.000 złotych.

Oskarżeni w toku śledztwa nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Do sprawy zostali zatrzymani w dniu 9 lutego 2021 roku. W stosunku do Katarzyny L. stosowany jest wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20.000 złotych. Wobec Józefa J., stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Józef J. był wcześniej karany.

Czyny zarzucone  oskarżonym zakwalifikowane, jako przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk. (oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości) zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Marta Zawada - Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.