TYMCZASOWE ARESZTOWANIE JÓZEFA J.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i inne dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonej, po uprzednim wprowadzeniu jej w błąd co do zamiaru i realnych możliwości wywiązania się z umowy cesji.

W dniu 9 lutego 2021 roku na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 2 byłych przedstawicieli  jednej ze spółek akcyjnych,  tj. Józefa J. – pełnomocnika i Katarzynę L. – prokurenta tej firmy,  którym zarzucono popełnienie po 4 przestępstwa oszustwa w związku z doprowadzeniem pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 600.000,00 złotych.  Zarzuty mają związek z umowami   związanymi z obrotem wierzytelnościami.

W toku śledztwa ustalono, że prowadząca działalność gospodarczą pokrzywdzona w związku z brakiem możliwości odzyskania swych wierzytelności zawarła  w 2014 roku ze spółką zarządzaną przez  zatrzymane osoby, m.in. umowę cesji powierniczej.   Wbrew  postanowieniom  umowy przedstawiciele  spółki zażądali od  pokrzywdzonej wypłaty zaliczki  w kwocie 94.000 złotych na poczet przyszłego wynagrodzenia. Pieniądze miały być zwrócone w przypadku braku skutecznego dochodzenia roszczeń.  Spółka nie podjęła jednak żadnych  realnych działań w celu wywiązania się z zawartej umowy i nie zwróciła pokrzywdzonej otrzymanej zaliczki.

Nadto ustalono, iż w kwietniu 2015 roku pokrzywdzona zawarła ze wskazaną spółką  dwie umowy cesji wierzytelności.   Pomimo postanowień umowy nie zostały uregulowane należności  z tytułu cesji. Jak wynika z przeprowadzonych dowodów  już w chwili zawarcia umowy cesji spółka nie była w stanie uregulować należności.

W stosunku do Katarzyny L. prokurator zdecydował się zastosować wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20.000 złotych.

Wobec Józefa J., na wniosek prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

          Czyny zarzucone podejrzanym zakwalifikowano, jako przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. (oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości) zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.    

 

 

                                              Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                             Marta Zawada-Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.