Uroczyste otwarcie Działu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach.

  • Drukuj

W Prokuraturze Rejonowej  Katowice – Południe w Katowicach 29 marca 2019 roku oficjalnie otwarto Dział do Spraw Wojskowych, który funkcjonuje od 4 marca 2019 roku.

W uroczystości uczestniczyli liczni zaproszeni goście w tym: I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy  Pan Bogdan Święczkowski, Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pan Przemysław Funiok, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej Pan  Kazimierz Haładaj, Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Pan Adam Zbieranek, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego w Departamencie do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej Pan ppłk Maciej Nowak, Prokurator Regionalny w Katowicach Pan Tomasz Janeczek,  Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Pan nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Miejski Policji w Katowicach Pan insp. Paweł Barski,  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojewódzkiego w Katowicach Pan płk Marek Majocha, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach Pan ppłk Andrzej Sygulski, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie Pan Płk Mirosław Kaliski, Proboszcz Parafii Garnizonowej Św. Kaźmierza Królewicza w Katowicach ks. Prałat ppłk dr Witold Mach.

Obecni byli również przedstawiciele kierownictwa prokuratur regionu katowickiego w tym: Prokurator Okręgowy w Bielsku - Białej Pan Mariusz Lampart, Prokurator Okręgowy w Częstochowie Pani Elżbieta Funiok,  Prokurator Okręgowy w Gliwicach Pan Radosław Woźniak.

Gospodarzy reprezentowała Prokurator Okręgowy w Katowicach Pani Elżbieta Tkaczewska – Kuk, która otworzyła spotkanie, witając zaproszonych gości. 

Oficjalne wystąpienia rozpoczął Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy,  Pan Bogdan Święczkowski. 

W trakcie przemówień głos, zabrał  także Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, Pan Przemysław Funiok oraz Prokurator Regionalny w  Katowicach Pan Tomasz Janeczek.

Podczas uroczystości Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pan  Przemysław Funiok, wręczył  prokuratorowi Panu Piotrowi Kozickiemu akt nominacyjny na Zastępcę Prokuratora Rejonowego Katowice – Południe w Katowicach do Spraw Wojskowych.

W ostatniej części spotkania nastąpiło symboliczne otwarcie Działu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach, poprzez uroczyste przecięcie wstęgi. 

Utworzony Dział do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach obejmuje zakresem swojego działania,  przede wszystkim prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy w sprawach o czyny  zabronione popełnione na terenie województwa śląskiego, wyczerpujące znamiona przestępstwa dla których właściwy jest wojskowy sąd garnizonowy, jak również udział prokuratorów w postępowaniach sądowych we wskazanych sprawach.

 

                                              Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

                                                                      Marta Zawada- Dybek 

 

           

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.