Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach

Prokurator Rejonowy: Jolanta Gębska-Struska

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Marta Bińkowska

 

Zakres terytorialny:

Miasta: Imielin, Mysłowice

Gminy: Chełm Śląski

 

Dane teleadresowe: 

ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice

Tel. centrala: +48 (32) 316-33-04

Tel. sekretariat : +48 (32) 316-32-88

Fax.: +48 (32) 222-27-89 wew.44 

 e-mail: myslowice@katowice.po.gov.pl

 

Korespondencja elektroniczna: ePUAP

W Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach zostaje ograniczony ruch stron i interesantów, zwłaszcza tych, którzy wrócili z kraju, w którym występuje koronawirus, bądź mają objawy takie jak – gorączka, kaszel, duszności lub miały kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie, o czym należy powiadomić pracowników ochrony w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach.

W Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach przyjmowane będą wyłącznie strony zgłaszające się na wcześniej doręczone wezwanie, funkcjonariusze policji i innych służb oraz osoby posiadające indywidualna zgodę kierownika jednostki, przy jednoczesnym przestrzeganiu procedury i ograniczenia określonego powyżej.

Strony i interesanci mogą składać pisma procesowe i zawiadomienia o przestępstwie wyłącznie droga pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w związku z czym w siedzibie tut. Prokuratury wywieszone zostanie stosowane ogłoszenie.

W Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmują Prokurator Rejonowy oraz Zastępca Prokuratura Rejonowego we wtorki w godz. 12:00 do 17:00 w siedzibie Prokuratury.

W Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach interesantów przyjmują wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury w poniedziałki w godz. 13:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godz. 9:00 do 13:00. 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.