Kontakt

Kontakt

Adres:
Prokuratura Okręgowa w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice


Przyjmowanie interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach

W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach interesantów przyjmują wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

Interesantów przyjmuje się w poniedziałki w godzinach od godziny 10:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

W ramach skarg i wniosków interesantów przyjmują: Prokurator Okręgowy, Jego Zastępcy oraz Naczelnicy Wydziałów Prokuratury OKręgowej w Katowicach.

Interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmuje się w poniedziałki, w godzinach od 10:00 do 17:00, w siedzibie Prokuratury Okręgoqej w Katowicach.

Nadto pisma do Prokuratury Okręgowej w Katowicach można składać:

- osobiście w biurze podawczym (składający pismo otrzyma potwierdzenie odbioru na kopii pisma),

- wysyłać za pośrednictwem poczty.

Skargi załatwiane są do jednego miesiąca, a w przypadku przekazania skargi do załatwienia innemu organowi osoba wnosząca skargę jest o tym fakcie niezwłocznie informowana.

W piśmie wysyłanym przez prokuraturę podaje się nazwę prokuratury, sygnaturę akt sprawy, datę pisma, stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko podpisującego.

Odpowiadając na otrzymane pismo powołuje się na datę i sygnaturę pisma, którego odpowiedź dotyczy.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 954-22-46-268

 

tel. + 48 (32) 251-02-41 do 48 

fax. +48 (32) 251-15-26

e-mail: sekretariat@katowice.po.gov.pl

Centrala telefoniczna Wydziałów I Śledczego i  II d/s Przestępczości Gospodarczej:

tel.  +48 (32) 251-72-22

Uwaga: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych, zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 119 KPK. Nie służy też do udzielania porad prawnych.

Dane teleadresowe podległych Prokuratur Rejonowych znajdują się na stronie głównej, w zakładce "Prokuratury Rejonowe"

 

Numery rachunków bankowych Prokuratury Okręgowej w Katowicach:

 

Rachunek podstawowy:   89 1010 1212 0014 0122 3000 0000

Rachunek dochodów:      39 1010 1212 0014 0122 3100 0000

Rachunek socjalny:         59 1010 1212 0014 0118 9110 0000

Depozyty PLN (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) BGK:    58 1130 1091 0003 9128 4390 0001

Depozyty EURO (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) BGK: 31 1130 1091 0003 9128 4390 0002

Depozyty USD (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) BGK:    04 1130 1091 0003 9128 4390 0003

Depozyty GBP (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) BGK:    74 1130 1091 0003 9128 4390 0004

Depozyty CHF (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) BGK:    47 1130 1091 0003 9128 4390 0005

Depozyty NOK (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) BGK:    93 1130 1091 0003 9128 4320 0001

 

Na koncie dochodów budżetowych powinny być gromadzone dochody o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w tym w szczególności:

1) wpływy z opłat, do których pobierania zobowiązane są jednostki prokuratury na podstawie przepisów prawa, tj.:

 a) opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy,

 b) opłaty związane z dostępem do informacji publicznej.

2) wpływy z kar pieniężnych nałożonych w toku postępowania przygotowawczego,

3) należne odszkodowania,

4) dochody ze sprzedaży majatku,

5) kwoty poręczeń majątkowych, których przepadek orzeczono w toku postępowania przygotowawczego,

6) dochody ze świadczonych usług.

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.