Struktura Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Prokurator Okręgowy w Katowicach: Krzysztof Kołaczek

Z-ca Prokuratora Okręgowego: Elżbieta Cicha

Z-ca Prokuratora Okręgowego: Arkadiusz Kozłowski

Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego: Władysław Czekaj

Naczelnik Wydziału II Sądowego: Krzysztof Urgacz

  •   Kierownik Działu Pozakarnego: Małgorzata Słowińska

Naczelnik Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym: Bożena Solipiwko

Naczelnik Wydziału IV ds. Informatyzacji i Analiz: Piotr Janikowski

Naczelnik Wydziału V Śledczego: Jacek Tokarski

Naczelnik Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej: Jakub Cema

Dyrektor Finansowo-Administracyjny Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego: Renata Wrońska

 

W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach funkcjonują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 1. Wydział I Organizacyjny;

 2. Wydział II Postępowania Sądowego, w ramach którego funkcjonuje Dział Pozakarny;

 3. Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, w ramach którego funkcjonuje Dział do Spraw Obrotu Zagranicznego;

 4. Wydział IV do Spraw Informatyzacji i Analiz.

 5. Wydział V Śledczy, w ramach którego funkcjonuje Dział do Spraw Kontroli Działań Operacyjnych Organów Ścigania.

 6. Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

 7. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, w ramach którego funkcjonuje Dział Finansowo–Księgowy.

 8. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w skład którego wchodzi Kancelaria Tajna.

 9. Samodzielne stanowisko pracy – do spraw obronnych.

 10. Samodzielne stanowisko pracy – audytor wewnętrzny.

 11. Samodzielne stanowisko pracy – do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 12. Sekretariat Prokuratury Okręgowej.

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.