Struktura Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Prokurator Okręgowy w Katowicach: Piotr Wolny

Z-ca Prokuratora Okręgowego: Tomasz Małuch

Z-ca Prokuratora Okręgowego: Iwona Skrzypek

Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego: Władysław Czekaj

Naczelnik Wydziału II Sądowego: Krzysztof Urgacz

  •   Kierownik Działu Pozakarnego: Małgorzata Słowińska

Dyrektor Finansowo-Administracyjny Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego: Renata Wrońska

Naczelnik Wydziału IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, w tym Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym: Tomasz Szarek

Naczelnik Wydziału V Śledczego: Jacek Tokarski

Naczelnik Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej: Piotr Wszelaki

 

W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach funkcjonują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 1. Wydział I Organizacyjny;

 2. Wydział II Postępowania Sądowego, w tym Dział Pozakarny;

 3. Wydział III Budżetowo – Administracyjny, w tym Dział Finansowo–Księgowy

 4. Wydział IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, w tym Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

 5. Wydział V Śledczy, w tym Dział Nadzoru nad Czynnościami Operacyjnymi.

 6. Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

 7. Samodzielny Dział do spraw Informatyzacji i Analiz.

 8. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 9. Samodzielne stanowisko do spraw obronnych.

 10. Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny.

 11. Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 12. Samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 13. Sekretariat Prokuratury Okręgowej.

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.